Blog Peter Gerrickens

Persoonlijke ervaringen van de auteur van het boek Kwaliteiten en het Kwaliteitenspel.

Laatste berichten

Geplaatst door op in Ervaringen

Het is inmiddels ruim 25 jaar geleden dat het Kwaliteitenspel verscheen. Tijd voor een terugblik! Tijdens een cursus van Hans Korteweg in 1983 maakte ik voor het eerst kennis met het onderwerp ´kwaliteiten´. Dit thema was toen nog onbekend en hij was een van de pioniers op dit terrein. Zijn verhaal raakte mij tot in mijn ziel en het onderwerp ´kwaliteiten´ heeft mij daarna nooit meer losgelaten.

In 1990 kwam ik op het idee het Kwaliteitenspel te gaan ontwikkelen. Uitgevers die ik benaderde om het spel uit te geven, durfden dit niet aan. Kaartspellen van deze soort waren er toen nog niet. Daarom heb ik eind 1991 het spel zelf uitgegeven. Ik had niet kunnen dromen dat het zo´n impact zou hebben!

Inmiddels hebben talloze mensen het Kwaliteitenspel gespeeld. Enkele voorbeelden daarvan zijn mij erg bijgebleven. Zo vertelde Martin Pragt in de jaren 90 van de vorige eeuw hoe hij het spel succesvol gebruikte om dakloze jongeren in Utrecht meer zelfvertrouwen te geven.

Trainers in gevangenissen speelden het spel met gedetineerden. Ze begonnen dan altijd met de vervormingen, omdat deze het snelst herkend werden. De reden voor de detentie kon daar altijd wel aan gekoppeld worden! Vanuit de vervormingen probeerden deze trainers de omslag te maken naar kwaliteiten en hoe die positief ingezet konden worden na afloop van de gevangenschap.

Ik herinner me ook nog heel goed dat ik een telefoontje kreeg van een begeleidster in de psychiatrie, die een nieuwe set kaarten nodig had. Eén van de patiënten ontving bij het spelen met het Kwaliteitenspel zoveel kwaliteiten, dat hij boos werd en de kaarten kapot scheurde. Al die kwaliteiten pasten kennelijk niet in zijn (negatieve) zelfbeeld!

In al die jaren heb ik veel geleerd van de mensen die met het Kwaliteitenspel werkten en van deelnemers in trainingen. Iedereen bedankt daarvoor! Dat leidde niet alleen tot talloze nieuwe spelvormen, maar ook tot nieuwe methodieken in het werken met kwaliteiten. Drie daarvan wil ik er noemen.

De eerste methodiek is het combineren van het Kwaliteitenspel met de belemmeringen uit het Inspiratiespel. Het uitgangspunt daarbij is dat belemmeringen vervormingen kunnen oproepen of kwaliteiten kunnen tegenhouden. Zo kan de belemmering ´ik mag geen fouten maken´ de vervorming ´pietluttigheid´ tot gevolg hebben, of kan de belemmering ´wat ik wil kan toch niet´ leiden tot het verdwijnen van de kwaliteit ´initiatief´. Deze methodiek maakt deel uit van de training ´Spelend Coachen´.

De tweede methodiek heb ik ´Geheim Plezier Kwadrant´ genoemd. Het is een verrassende manier om verborgen kwaliteiten op te sporen en te ontwikkelen, gebaseerd op de psychologie van Jung. In de training ´Geheim Plezier Kwadrant´ kun je leren werken met deze methodiek.

Bij de derde methodiek is het doel om je unieke talenten zo scherp mogelijk in beeld te krijgen en te zien hoe jij het verschil kunt maken. Daartoe koppelen we de kwaliteiten die deel uitmaken van je aangeleerde gedrag, natuurlijke talent, bezieling en levensmissie aan elkaar. Deze aanpak kan worden toegepast op elke functie. In de training ´Coachen met Hart en Ziel´ is deze methodiek toegespitst op coachen.

Deze methodieken en andere nieuwe inzichten kun je vinden in de herziene versie van mijn boek ´Kwaliteiten´, dat onlangs is verschenen.

Geplaatst door op in Ervaringen

De afgelopen tijd heb ik een aantal boeiende gesprekken gevoerd met mensen naar aanleiding van hun Bezielingsprofiel – ons nieuwe product. Het Bezielingsprofiel geeft aan op welk terrein je bezieling ligt. Het uitgangspunt daarbij is dat bezieling voortkomt uit de ziel, de essentie van wie je bent. Je bezieling geeft aan waarin jij uitblinkt. Je ziet, voelt en weet op dit gebied vaak meer dan je omgeving. Je ervaart daar ook een sterke innerlijke motivatie.

Wat is nu het verband tussen bezieling en leiderschap? Op het terrein waarop je uitblinkt, kun jij een voorbeeld zijn voor je omgeving. Als je ruimte geeft aan je bezieling, merk je vaak dat anderen automatisch naar je toe komen als ze vragen hebben op dat gebied. Dat is voor mij de essentie van leiderschap. Op het terrein van je bezieling kun je dus een leider zijn.

Leiderschap begint met je bezieling serieus te nemen en daar echt voor te gaan staan. Ruimte geven aan je bezieling is echter niet altijd eenvoudig. In de gesprekken die ik voerde ging het vaak om vragen als: Hoe geef je in de praktijk vorm aan je bezieling? Wanneer houd jij je bezieling tegen? Op welke manier doe je dat?

Een eerste voorbeeld gaat over een trainster die vanuit haar bezieling oog heeft voor gezag en op een natuurlijke manier leiding kan nemen. In ons gesprek vertelde ze dat ze dat vaak niet deed, omdat ze bang was om autoritair over te komen. Ze vond gelijkwaardigheid in het contact met anderen belangrijk en had er een hekel aan zich boven anderen te verheffen. Toch lag daarin haar kracht. Voor haar ging het er om de leiding te nemen als ze daar de behoefte toe voelde en zichzelf op dat moment niet af te remmen. Ons gesprek gaf haar meer vertrouwen in haar natuurlijke gezag.

Een ander voorbeeld betreft een trainer van wie de bezieling lag op het terrein van groepsprocessen. Hij had bijvoorbeeld snel in de gaten wat zich afspeelde in een team en was in staat dat in goede banen te leiden. Met deze intuïtieve wijsheid had hij echter veel moeite, omdat hij alles wat hij deed in groepen wilde kunnen verklaren. Dat lukte hierbij echter niet. Hij besloot daarom een driejarige opleiding in groepsprocessen te gaan volgen, vanuit het idee dat hij dan zou leren hoe het werkte. Na afloop hiervan kwam hij tot de conclusie dat hij zijn ingevingen tijdens het werken met groepen nog steeds niet kon verklaren…. Nadat we zijn Bezielingsprofiel hadden besproken, werd hem duidelijk dat zijn intuïtieve wijsheid in groepen meestal niet uit te leggen is. Deelnemers vragen daar meestal ook niet om, omdat ze voelen dat hetgeen hij zegt, juist is. Ons gesprek gaf hem meer vertrouwen in zijn talent op dit gebied.

Geplaatst door op in Ervaringen

Tijdens een workshop voor coaches om te leren werken met het Relatiespel kregen deelnemers de opdracht hun relatie met iemand die belangrijk voor hen was, te onderzoeken. Een van de deelneemsters koos de relatie met haar 19-jarige studerende zoon. De opdracht was 8 kaarten met gedrag dat zij belangrijk vond in de relatie met haar zoon, te selecteren. Aan de hand van fiches moest ze vervolgens aangeven welke van deze gedragingen zij zelf vertoonde in de relatie met haar zoon en welke niet. Ook gaf ze aan welk gedrag de zoon wel of niet liet zien.

Bij de bespreking vertelde ze dat haar zoon veel van het gedrag dat zij belangrijk vond in de relatie, zoals bijvoorbeeld ´delen van gevoelens´ , ´inleven in elkaars situatie´ en ´iets voor elkaar over hebben´, niet vertoonde. Daar was ze erg teleurgesteld over. Kennelijk had ze andere verwachtingen van de relatie dan haar zoon.

Verschillen in verwachtingen komen in alle soorten relaties vaak voor. Naast het Relatiespel is ook de ´relatieladder´ een handig hulpmiddel om deze verschillen inzichtelijk te maken. Fijlstra en Vullings hebben de relatieladder beschreven in het boek ´Nooit meer sjoemelen´. Ze gaan uit van vijf niveau´s (tredes) van intensiteit in een relatie, van laag naar hoog:

1. Exploitatie: je probeert waar het kan van de ander te profiteren.

2. Tolerantie: je gedoogt elkaar en loopt elkaar niet voor de voeten.

3. Acceptatie: je kunt het goed met elkaar vinden en schat elkaar op waarde.

4. Betrokkendheid:  je bent betrokken op elkaars situatie.

5. Hartsverbinding: je deelt lief en leed met elkaar.

In bovenstaand voorbeeld  wilde de moeder op zijn minst ´betrokkenheid´ (trede 4), terwijl de zoon zich aan het losmaken was van zijn moeder, zich afstandelijk opstelde, en zich dus op trede 2 (´tolerantie´) bevond. Het ging er voor de moeder om dit in te zien en te accepteren....

Geplaatst door op in Ervaringen

Laatst belde een klant die graag advies wilde over een situatie waarin ze overwoog een spel te gebruiken. Het ging over een afdeling (100 medewerkers) van een ziekenhuis. Het probleem was dat medewerkers elkaar niet aanspraken op ongewenst gedrag en fouten die werden gemaakt. Eerder hadden alle medewerkers een training gehad in het geven van feedback. Die had echter niet geholpen: ze gaven elkaar nog steeds geen kritische feedback.

Geplaatst door op in Ervaringen

Tijdens een intakegesprek voor een teamtraining met de nieuwe directrice van een basisschool vertelde zij dat er nogal wat onvrede was in het team. De leerkrachten hadden met name slechte herinneringen aan de vorige interimdirecteur, die noodgedwongen veel te lang was blijven zitten en veel dingen op zijn beloop had gelaten. Zij wilde graag door middel van een training een nieuwe start maken.

Geplaatst door op in Ervaringen

Een tijdje geleden belde een klant om enkele spellen te bestellen. Ook zei ze: ´Ik wil u graag heel hartelijk bedanken voor het maken van het Gevoelswereldspel, omdat dit het leven van mijn dochter heeft gered´. Ik vroeg haar om uitleg. Ze vervolgde: ´Mijn dochter was al jaren depressief en wilde geen hulp. Ze had regelmatig suïcidale gedachten. Ik voelde me heel machteloos.