Zitatenspiel

Eigen Wijsheden Spel - Duitse versie

Eigen Wijsheden Spel, Duits

Het doel van dit spel is om je op een speelse manier met anderen in gesprek te brengen over hoe je tegen onderwerpen als 'communicatie', 'verandering' en 'leiderschap' aankijkt.

Daarnaast nodigen de prikkelende vragen in dit spel je uit om deze onderwerpen te koppelen aan je persoonlijke ervaringen.

prijs € 36,50