Spiel der Gefühle

Gevoelswereldspel Duits

Gevoelswereldspel, Duits

De bedoeling van dit spel is om je met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop je situaties, mensen of een organisatie ervaart.

Daardoor zul je je niet alleen bewuster worden van jezelf, maar kun je ook anderen beter gaan begrijpen.

prijs € 36,50

Bij dit product horen: