Eigen Wijsheden Spel

eigen_wijsheden_spel_2022_752082028

Inspirerende citaten en pakkende vragen

Het doel van dit spel is om je op een speelse manier met anderen in gesprek te brengen over hoe je tegen onderwerpen als 'communicatie', 'verandering' en 'leiderschap' aankijkt. 

Daarnaast nodigen de prikkelende vragen in dit spel je uit om deze onderwerpen te koppelen aan je persoonlijke ervaringen.

prijs € 29,95