Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel

Helpt je bij het verbeteren van leersituaties

Met dit spel krijg je snel inzicht in leersituaties en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen over het leren in het kader van een opleiding, cursus of training, maar ook over leren op de werkplek en in het leven van alledag.

prijs € 29,95
+

Meer informatie

Het spel is een goed hulpmiddel voor iedereen die zelfstandig inzicht wil krijgen in het eigen leerproces en wie of wat daarbij belangrijk is. Daarnaast is het bestemd voor ieder die zich bezighoudt met of verantwoordelijk is voor het leerproces van anderen, bijvoorbeeld ouders, docenten, trainers, (praktijk-) begeleiders, coaches, hulpverleners en managers.

Centraal in het spel staat de persoon die leert of zich ontwikkelt. Het uitgangspunt daarbij is dat er vijf factoren zijn die het succes van leren bepalen:

  1. Leermotieven: Waarom leer ik? Voorbeelden zijn: ´deskundig(er) worden op een bepaald gebied´, ´(meer) geld verdienen´of ´waardering krijgen´. 
  2. Manieren van leren: Hoe ga ik het liefste te werk bij het leren? Of: hoe verloopt leren bij mij? Voorbeelden zijn: ´ik leer door het zelf te doen´ of ´ik leer het liefst in een groep´ of ´ik leer door over een onderwerp te lezen´. 
  3. Leervaardigheden: Wat moet ik kunnen om effectief te leren? In hoeverre beschik ik over deze vaardigheden? Voorbeelden zijn: ´hoofdzaken van bijzaken onderscheiden´ of ´leerstof koppelen aan mijn(werk-)situatie'.
  4. Leervoorwaarden: Wie en wat heb ik nodig om prettig te leren? In hoeverre wordt aan de leervoorwaarden voldaan? Voorbeelden zijn: ´overzichtelijk en begrijpelijk lesmateriaal´ of ´zinvolle en uitdagende opdrachten´.
  5. Leerbelemmeringen: Wie of wat belemmert mij bij het leren? Voorbeelden zijn:´ik durf geen hulp te vragen´, ´ik voel me onzeker als ik nieuwe dingen moet leren´of´anderen keuren het af dat ik ga leren´.

Afhankelijk van de situatie kan de nadruk liggen op een of meerdere van deze factoren, al dan niet in onderlinge samenhang.

Wij hebben een formulier gemaakt waarop je de resultaten van het Leer- en Ontwikkelingsspel bij individuele toepassingen overzichtelijk kunt weergeven in de vorm van een Leer- en Ontwikkelingsprofiel.

Specificaties

  • Doosje met 167 kaarten, 60 fiches en spelregels voor zes spelvormen.
  • Auteurs: Peter Gerrickens, Marijke Verstege en Zjev van Dun.
  • Prijs: € 29,95 (incl. 21 % BTW)
  • ISBN: 97890-74123-228

Andere talen 

Leverbaar in de webshop: