doosje_relatiespel_2021

Relatiespel

Hulpmiddel bij het verbeteren van relaties

Dit spel is een hulpmiddel bij het onderhouden en verbeteren van relaties. Het spel kan zowel zakelijk (collega's, leidinggevenden of klanten) als privé (partner, familieleden, vrienden en bekenden) worden gebruikt.

+
€ 29,95 per stuk

 • Meer informatie
 • Spelregels
 • Bekijk kaarten
 • Ervaringen

De spelregels kun je hier downloaden in pdf-formaat.

KaartenRelatiespel

Onmisbaar bij relatiecoaching

Als relatiecoach en counsellor ben ik bijzonder verheugd met het Relatiespel. Geen enkel spel heb ik in zo'n korte tijd zo vaak en effectief gebruikt als dit spel. Stellen of echtparen krijgen inzicht in hun relatie en in hun wensen ten aanzien van de ideale relatie. Het spel legt heel snel bloot hoe de gecoachte zijn relatie ziet en waar de verbeterpunten liggen. Het maakt ook snel de verschillen duidelijk in inzichten en verwachtingen over de relatie. Soms zijn de uitkomsten verrassend voor de partners.
Enkele tips uit de praktijk:

 • Zorg dat het spel je rol als coach ondersteunt, niet dat het leidend is. Sta jezelf toe het spel te verlaten als de situatie daar om vraagt.
 • Geef cliënten huiswerk mee om de onbesproken kaarten samen te bespreken, of kom er later op terug. Een foto van de gelegde kaarten met de mobiele telefoon is zo gemaakt.
 • Durf te vertrouwen op je intuïtie bij het ontstaan van ideeën voor nieuwe spelvormen. Zo ontstaan onverwacht mooie dingen.

Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

Samenwerken in projectgroepen van studenten

Als docent aan een hogeschool maakt ik vaak mee dat studenten het samenwerken in groepen moeilijk vinden. Vooral het maken van afspraken over de wijze van samenwerken blijkt een lastig punt. Door de groepen aan het begin van een nieuw project het Relatiespel met elkaar te laten spelen, krijgen de studenten inzicht in de manier waarop men met elkaar om dient te gaan en wat daarbij de belangrijkste punten zijn. Ik laat ze aan de hand van het spel afspraken maken, die ze vastleggen in de vorm van een contractje. Op deze manier staan aan het begin van het project de neuzen dezelfde kant uit en weet iedereen wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Tony Ebben

Verwachtingen m.b.t. samenwerking bespreken

Ik heb het Relatiespel gespeeld met een nieuw op te starten team van 6 personen dat ik ga begeleiden. De bedoeling was een beter inzicht te krijgen in ieders verwachtingen ten aanzien van de samenwerking. Ik heb van tevoren een brede voorselectie gemaakt uit de gedragskaarten die mij relevant leken voor dit team. Uit deze voorselectie moest iedereen 5 kaarten kiezen door er een fiche op te leggen.
Leuk was om te zien hoe mensen bepaalde keuzes van elkaar juist wel of niet juist hadden ingeschat. En hoe een gedragskaart als 'voor eigen wensen en behoeften uitkomen' voor een boeiende discussie zorgde. Dit is een onderwerp waarover je anders niet zo snel met elkaar in gesprek raakt. Daarnaast is het idealisme in een beginnend team erg groot, zodat je dan van goeden huize moet komen om te durven zeggen dat je bijvoorbeeld wél een pauze tussendoor wilt. Het spel leverde een aantal goede afspraken voor samenwerking op en we kijken ernaar uit het over een jaar opnieuw met elkaar te spelen.

T. van der Veen tvdveen@triade-flevoland.nl

Versterken van de onderlinge band

Ik heb het Relatiespel gespeeld met een echtpaar dat vorig jaar bij ons een gezinshuis is gestart. Het echtpaar vangt in hun huis 4 kinderen met gedragsproblemen op. Door het samenvoegen van werk en privé was hun relatie onder druk komen te staan. Ik heb het spel gebruikt om hen met elkaar in gesprek te brengen over de band die zij als echtpaar en als collega's met elkaar hebben (aan de hand van de 'verbindingskaarten'). Het was leuk voor hen om te zien wat hen met elkaar verbindt en hoe ze daarmee omgaan in hun leven en hun werk samen als gezinshuisouders. Ze werden zich bijvoorbeeld meer bewust van 'elkaar aanvullende kwaliteiten' en hoe ze daar meer gebruik van zouden kunnen maken. Het spelen van het spel versterkte de onderlinge band, doordat ze deze samen ontdekten en deelden.

T. van der Veen tvdveen@triade-flevoland.nl

De kern van vriendschap (nieuwe spelvariant)

Je kunt het Relatiespel ook gebruiken om een vriendschapsband te versterken. Onderstaande spelvariant hebben wij gespeeld met een groepje van vijf vriendinnen van 15 jaar oud. Zij gaven van tevoren aan dat ze het leuk zouden vinden om met elkaar te praten over vriendschap. De werkwijze is als volgt:

1. Maak een voorselectie uit de gedragskaarten door de kaarten met gedrag dat niet van toepassing is voor de deelnemers eruit te halen.

2. Leg de kaarten open op tafel. Iedereen noteert maximaal 8 gedragskenmerken die hij of zij belangrijk vindt voor de vriendschap met de andere deelnemers.

3. Kies ieder een kleur fiches. Maak je keuzes bekend door je fiches op de gekozen kaarten te leggen. Leg ook een fiche bij jezelf neer, zodat de anderen weten welke kleur je hebt.

4. Verwijder de kaarten waarop geen fiches liggen. Wat valt jullie op aan het geheel?

5. Bespreek het resultaat per gedragskaart. Begin daarbij met de kaarten waar de meeste fiches op liggen. Geef om de beurt aan wat je verstaat onder de omschrijving op de kaart en waarom je dit belangrijk vindt.

6. Afronding. Wat is zijn jullie conclusies?

Bij de groep vriendinnen waarmee wij het spel speelden, lagen op maar liefst vijf kaarten de fiches van iedereen! Dat betekende dat er een grote eensgezindheid was over wat ze belangrijk vonden bij vriendschap. Deze punten hebben ze uitgebreid besproken. Dit leidde tot een versterking van de band die ze met elkaar hebben.

Peter Gerrickens, auteur peter@kwaliteitenspel.nl

Het uitgangspunt bij dit spel is dat de kwaliteit van een relatie door twee factoren wordt bepaald: het gedrag naar elkaar toe en de band die je met elkaar hebt, datgene wat je met elkaar verbindt. Beide factoren beïnvloeden elkaar, maar hun belang ten opzichte van elkaar verschilt per relatie en kan ook binnen een relatie door de tijd heen veranderen.

Het Relatiespel bestaat uit twee groepen kaarten:

1. Gedragskaarten. Hierbij gaat het om de vraag: welk gedrag vind je belangrijk in de relatie met een ander? Voorbeelden daarvan zijn: 'iets voor elkaar over hebben', 'het delen van gevoelens en persoonlijke dingen', 'kennis en ervaring uitwisselen' en 'afspraken en beloftes nakomen'. De kwaliteit van een relatie wordt mede bepaald door de mate waarin de ander én jijzelf het gewenste gedrag vertonen.

2. Verbindingskaarten. De vraag die hierbij centraal staat is: wat verbindt ons met elkaar? Voorbeelden van verbindingen zijn: 'hetzelfde gevoel voor humor','dezelfde manier van werken', 'elkaar goed aanvoelen' en 'gemeenschappelijke hobby's of interesses'.

Toepassingsmogelijkheden

 • Relatiecoaching
 • Samenwerken in teams
 • Zakelijke relaties
 • Privé (vriendschaps- en partnerrelaties)

Praktische tips

Wij hebben een aantal tips verzameld bij het werken met dit spel. Je kunt ze hier bekijken.

Specificaties

 • Doosje met 112 kaarten en spelregels voor vijf spelvormen
 • Auteur: Peter Gerrickens
 • Prijs: € 29,95 (incl. 21% btw)
 • ISBN: 97890 74123 181

Andere talen

Het Relatiespel is ook vertaald in: 

In 'Tijdschrift voor Coaching' verscheen een artikel over het Relatiespel (pdf, 2 MB)

Relatieprofiel

Een ander product dat wij hebben op het gebied van relaties is het Relatieprofiel. Dit geeft je inzicht in de wensen en verwachtingen die je hebt in je belangrijkste 1-op-1 relaties in werk en privé, en ook wat je daar zelf in te bieden hebt. Daardoor ga je jezelf beter begrijpen in relatie tot anderen en kan de kwaliteit van je relaties verder verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

Op speelse wijze kun je met dit spel je relaties onderhouden en verbeteren. Dit spel kun je gebruiken bij zowel privé als zakelijke relaties.

Het uitgangspunt bij dit spel is dat de kwaliteit van een relatie door twee factoren wordt bepaald: het gedrag naar elkaar toe en de band die je met elkaar hebt, datgene wat je met elkaar verbindt. Beide factoren beïnvloeden elkaar, maar hun belang ten opzichte van elkaar verschilt per relatie en kan ook binnen een relatie door de tijd heen veranderen.

Het Relatiespel bestaat uit twee groepen kaarten:

1. Gedragskaarten. Hierbij gaat het om de vraag: welk gedrag vind je belangrijk in de relatie met een ander? Voorbeelden daarvan zijn: 'iets voor elkaar over hebben', 'het delen van gevoelens en persoonlijke dingen', 'kennis en ervaring uitwisselen' en 'afspraken en beloftes nakomen'. De kwaliteit van een relatie wordt mede bepaald door de mate waarin de ander én jijzelf het gewenste gedrag vertonen.

2. Verbindingskaarten. De vraag die hierbij centraal staat is: wat verbindt ons met elkaar? Voorbeelden van verbindingen zijn: 'hetzelfde gevoel voor humor','dezelfde manier van werken', 'elkaar goed aanvoelen' en 'gemeenschappelijke hobby's of interesses'.

Toepassingsmogelijkheden

 • Relatiecoaching
 • Samenwerken in teams
 • Zakelijke relaties
 • Privé (vriendschaps- en partnerrelaties)

Praktische tips

Wij hebben een aantal tips verzameld bij het werken met dit spel. Je kunt ze hier bekijken.

Specificaties

 • Doosje met 112 kaarten en spelregels voor vijf spelvormen
 • Auteur: Peter Gerrickens
 • Prijs: € 29,95 (incl. 21% btw)
 • ISBN: 97890 74123 181

Andere talen

Het Relatiespel is ook vertaald in: 

In 'Tijdschrift voor Coaching' verscheen een artikel over het Relatiespel (pdf, 2 MB)

Relatieprofiel

Een ander product dat wij hebben op het gebied van relaties is het Relatieprofiel. Dit geeft je inzicht in de wensen en verwachtingen die je hebt in je belangrijkste 1-op-1 relaties in werk en privé, en ook wat je daar zelf in te bieden hebt. Daardoor ga je jezelf beter begrijpen in relatie tot anderen en kan de kwaliteit van je relaties verder verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

De spelregels kun je hier downloaden in pdf-formaat.

KaartenRelatiespel

Onmisbaar bij relatiecoaching

Als relatiecoach en counsellor ben ik bijzonder verheugd met het Relatiespel. Geen enkel spel heb ik in zo'n korte tijd zo vaak en effectief gebruikt als dit spel. Stellen of echtparen krijgen inzicht in hun relatie en in hun wensen ten aanzien van de ideale relatie. Het spel legt heel snel bloot hoe de gecoachte zijn relatie ziet en waar de verbeterpunten liggen. Het maakt ook snel de verschillen duidelijk in inzichten en verwachtingen over de relatie. Soms zijn de uitkomsten verrassend voor de partners.
Enkele tips uit de praktijk:

 • Zorg dat het spel je rol als coach ondersteunt, niet dat het leidend is. Sta jezelf toe het spel te verlaten als de situatie daar om vraagt.
 • Geef cliënten huiswerk mee om de onbesproken kaarten samen te bespreken, of kom er later op terug. Een foto van de gelegde kaarten met de mobiele telefoon is zo gemaakt.
 • Durf te vertrouwen op je intuïtie bij het ontstaan van ideeën voor nieuwe spelvormen. Zo ontstaan onverwacht mooie dingen.

Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

Samenwerken in projectgroepen van studenten

Als docent aan een hogeschool maakt ik vaak mee dat studenten het samenwerken in groepen moeilijk vinden. Vooral het maken van afspraken over de wijze van samenwerken blijkt een lastig punt. Door de groepen aan het begin van een nieuw project het Relatiespel met elkaar te laten spelen, krijgen de studenten inzicht in de manier waarop men met elkaar om dient te gaan en wat daarbij de belangrijkste punten zijn. Ik laat ze aan de hand van het spel afspraken maken, die ze vastleggen in de vorm van een contractje. Op deze manier staan aan het begin van het project de neuzen dezelfde kant uit en weet iedereen wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Tony Ebben

Verwachtingen m.b.t. samenwerking bespreken

Ik heb het Relatiespel gespeeld met een nieuw op te starten team van 6 personen dat ik ga begeleiden. De bedoeling was een beter inzicht te krijgen in ieders verwachtingen ten aanzien van de samenwerking. Ik heb van tevoren een brede voorselectie gemaakt uit de gedragskaarten die mij relevant leken voor dit team. Uit deze voorselectie moest iedereen 5 kaarten kiezen door er een fiche op te leggen.
Leuk was om te zien hoe mensen bepaalde keuzes van elkaar juist wel of niet juist hadden ingeschat. En hoe een gedragskaart als 'voor eigen wensen en behoeften uitkomen' voor een boeiende discussie zorgde. Dit is een onderwerp waarover je anders niet zo snel met elkaar in gesprek raakt. Daarnaast is het idealisme in een beginnend team erg groot, zodat je dan van goeden huize moet komen om te durven zeggen dat je bijvoorbeeld wél een pauze tussendoor wilt. Het spel leverde een aantal goede afspraken voor samenwerking op en we kijken ernaar uit het over een jaar opnieuw met elkaar te spelen.

T. van der Veen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versterken van de onderlinge band

Ik heb het Relatiespel gespeeld met een echtpaar dat vorig jaar bij ons een gezinshuis is gestart. Het echtpaar vangt in hun huis 4 kinderen met gedragsproblemen op. Door het samenvoegen van werk en privé was hun relatie onder druk komen te staan. Ik heb het spel gebruikt om hen met elkaar in gesprek te brengen over de band die zij als echtpaar en als collega's met elkaar hebben (aan de hand van de 'verbindingskaarten'). Het was leuk voor hen om te zien wat hen met elkaar verbindt en hoe ze daarmee omgaan in hun leven en hun werk samen als gezinshuisouders. Ze werden zich bijvoorbeeld meer bewust van 'elkaar aanvullende kwaliteiten' en hoe ze daar meer gebruik van zouden kunnen maken. Het spelen van het spel versterkte de onderlinge band, doordat ze deze samen ontdekten en deelden.

T. van der Veen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kern van vriendschap (nieuwe spelvariant)

Je kunt het Relatiespel ook gebruiken om een vriendschapsband te versterken. Onderstaande spelvariant hebben wij gespeeld met een groepje van vijf vriendinnen van 15 jaar oud. Zij gaven van tevoren aan dat ze het leuk zouden vinden om met elkaar te praten over vriendschap. De werkwijze is als volgt:

1. Maak een voorselectie uit de gedragskaarten door de kaarten met gedrag dat niet van toepassing is voor de deelnemers eruit te halen.

2. Leg de kaarten open op tafel. Iedereen noteert maximaal 8 gedragskenmerken die hij of zij belangrijk vindt voor de vriendschap met de andere deelnemers.

3. Kies ieder een kleur fiches. Maak je keuzes bekend door je fiches op de gekozen kaarten te leggen. Leg ook een fiche bij jezelf neer, zodat de anderen weten welke kleur je hebt.

4. Verwijder de kaarten waarop geen fiches liggen. Wat valt jullie op aan het geheel?

5. Bespreek het resultaat per gedragskaart. Begin daarbij met de kaarten waar de meeste fiches op liggen. Geef om de beurt aan wat je verstaat onder de omschrijving op de kaart en waarom je dit belangrijk vindt.

6. Afronding. Wat is zijn jullie conclusies?

Bij de groep vriendinnen waarmee wij het spel speelden, lagen op maar liefst vijf kaarten de fiches van iedereen! Dat betekende dat er een grote eensgezindheid was over wat ze belangrijk vonden bij vriendschap. Deze punten hebben ze uitgebreid besproken. Dit leidde tot een versterking van de band die ze met elkaar hebben.

Peter Gerrickens, auteur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerelateerde artikelen