doosjekwaliteitenspelduits2014_-_2_779965522

Feedback-Spiel

Kwaliteitenspel, Duits

Het Kwaliteitenspel is een van de meest gebruikte kaartspellen voor training, coaching en management van Europa. Dit kleurrijke persoonlijkheidsspel helpt je om jezelf beter te leren kennen. Door het spelen van het Kwaliteitenspel kun je een antwoord vinden op vragen zoals:

 • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
 • Hoe zien anderen mij?
 • Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?
+
€ 36,50 per stuk

 • Meer informatie
 • Spelregels
 • Bekijk kaarten
 • Ervaringen

De spelregels kun je hier downloaden in pdf-formaat.

KaartenKwaliteitenspelDuits{tab Ervaringen} 

Feedback geven en ontvangen


Vier jaar geleden heb ik voor het eerst met het Kwaliteitenspel kennis gemaakt. Toen was het voor mij nog nieuw om op deze manier feedback te geven en te ontvangen. Het kwaliteitenspel was een prettig hulpmiddel, omdat het houvast biedt. Later heb ik het spel in uiteenlopende situaties gebruikt, bijvoorbeeld bij het begeleiden van studenten, om de relatie met een ander open te leggen of om te kijken hoe een ander jou ziet.


Miriam van de WeteringGebruik bij kinderen


Het Kwaliteitenspel kan prima gebruikt worden bij kinderen in het basisonderwijs. Ik gebruikte het in een groep 7 (leeftijd: 11 jaar) waar vaak zwaar gepest werd. Ze gaven van zichzelf de kwaliteiten, maar ook de vervormingen eerlijk toe. Verbluffend hoeveel inzicht ze eigenlijk al in zichzelf hebben! Ik werkte met subgroepjes van maximaal 5 kinderen. Daarna mochten ze een kwaliteit en een vervorming van zichzelf in de hele groep laten zien en er een toelichting op geven. Op deze manier leerden de kinderen elkaar op een andere manier kennen.


Tine Vandewalle Toepassing bij mensen met beperking


Ik heb een leuke ervaring opgedaan met het Kwaliteitenspel tijdens mijn stage. Ik werkte daar met mensen met een licht verstandelijke beperking. Het spel leverde echt een bijdrage aan de samenwerking, omdat iedereen heel veel aandacht schonk aan de uitleg bij elke kwaliteit. De kaarten die ze elkaar gaven werden behandeld als echte cadeautjes. Ook het saamhorigheidsgevoel binnen de groep werd door het spelen van het spel versterkt.


Merie HarmsVaker Kwaliteitenspel spelen is zinvol


Ik ben vierdejaars student aan de HAN in Nijmegen. Voor een goede hulpverlener is het belangrijk de eigen kwaliteiten en valkuilen grondig te kennen. Daarom heb ik het Kwaliteitenspel in verschillende groepen gespeeld. Iedere keer werden mij deels andere kwaliteiten en valkuilen toebedeeld door anderen. Soms haalden bepaalde situaties bij mij kwaliteiten naar boven waarvan ik zelf niet wist dat ik ze had. Hierdoor ben ik bewuster geworden van mezelf en mijn handelen en kan ik mijn kwaliteiten beter benutten. Mijn tip is dus: speel het Kwaliteitenspel in verschillende groepen/situaties, dan leer je jezelf nog beter kennen!


Astrid Peelen

Irritaties bespreekbaar maken


Ik heb het Kwaliteitenspel gebruikt tijdens mijn vierde jaar SPH (sociaal pedagogische hulpverlening). We moesten samenwerken in een projectgroep. De samenwerking verliep echter moeizaam en er ontstonden irritaties. Op advies van een docent hebben we toen het Kwaliteitenspel gespeeld. Door naar de kwaliteiten van de groepsgenoten te kijken, werd een positieve sfeer gecreëerd. Hierdoor ontstond er ook ruimte voor het bespreken van elkaars vervormingen, die de oorzaak waren van de irritaties. Ik heb het Kwaliteitenspel ervaren als een prettige en speelse manier van feedback geven en ontvangen.


Margriet PetersToepassing bij dakloze jongeren


Ik heb het Kwaliteitenspel regelmatig en met succes gebruikt bij het werken met dakloze jongeren. Daarbij heb ik de spelvorm gebruikt waarbij de spelers elkaar feedback geven (spelvorm 1 van de instructies bij het spel: vergelijking van je zelfbeeld met het beeld dat anderen van je hebben). Je legt dan een kaart met een kwaliteit erop bij de ander neer en je geeft daar vervolgens een toelichting op. Ik heb dit laatste echter omgedraaid: de jongeren gaven eerst de toelichting zonder daarbij de kwaliteit die op de kaart staat te noemen, en pas daarna lieten ze de kaart aan de ander zien. Het effect was dat de feedbackgever werd uitgenodigd een concrete uitleg te geven en de feedbackontvanger luisterde beter. Probeer het eens als je deze spelvorm gaat gebruiken! 


Martin Pragt 


Herkenningsfeedback bij vervormingen of valkuilen (nieuwe spelvariant)


Het werken met de vervormingen van het Kwaliteitenspel is niet zonder risico, met name als mensen elkaar feedback geven. Een keuze hiervoor is mogelijk, maar dan is het noodzakelijk dat de deelnemers dat ook echt willen en dat ze kritische feedback kunnen hanteren. Een relatief veilige manier om elkaars vervormingen te bespreken, is door dit te beperken tot herkenningsfeedback. Het principe hierbij is dat deelnemers alleen hoeven aan te geven of ze de vervormingen of valkuilen die iemand bij zichzelf ziet, herkennen. 


De werkwijze is dan als volgt (met minimaal 3 en maximaal 12 personen):

 1. Leg alle kaarten met vervormingen open op tafel.
 2. 
Kies 6 vervormingen uit waar je zelf het meeste last van hebt en noteer deze.
 3. Om de beurt sta je centraal:
  
a. Leg de gekozen kaarten voor je neer en geef een toelichting per vervorming.
  
b. De andere deelnemers geven aan of ze de betreffende vervorming bij jou herkennen of niet. Als dat zo is, vertelt deze persoon ook in welke situatie deze vervorming bij jou naar voren kwam en wat het effect daarvan was op hem of haar.

Opmerkingen:


1. Soms herkennen de andere deelnemers een vervorming waar iemand zelf last van heeft niet. Dat is prettig!


2. Als extra stap bij deze spelvorm kunnen de deelnemers elkaar helpen bij het zoeken naar de kwaliteiten achter de gekozen vervormingen. 


Peter Gerrickens     peter@kwaliteitenspel.nl

Het Kwaliteitenspel bestaat uit 140 kaarten met daarop persoonlijke eigenschappen. Op de ene helft staan woorden die kwaliteiten (prettige eigenschappen) aanduiden, zoals flexibel, betrouwbaar en initiatiefrijk. Op de andere helft staan woorden die vervormingen (onprettige eigenschappen) aanduiden, zoals arrogant, slordig en bot.

Toepassingsmogelijkheden

 • Het maken van een eigen sterkte-zwakte analyse
 • Feedback geven en ontvangen
 • Kennismaking
 • Teambuilding en samenwerking
 • Functioneringsgesprekken en individuele coaching

Handleiding

Ben je van plan om het Kwaliteitenspel in uiteenlopende situaties in groepen of teams te gebruiken? Wil je een compleet overzicht van de mogelijkheden van het spel? Dan is het raadzaam om ook de Handleiding Kwaliteitenspel Handbuch Feedback-Spiel) aan te schaffen.

Specificaties

 • Doosje met 140 kaarten en spelregels voor drie spelvormen
 • Auteur: Peter Gerrickens
 • Prijs: € 36,50 (incl. 21% btw)
 • Duitse versie

Kwaliteitenspel is een gedeponeerd handelsmerk.

Andere talen

Ook leverbaar in deze webshop:

Speel dit spel om je bewust te worden van je sterke en minder sterke kanten. Ontdek ook welke kwaliteiten je nog kunt ontwikkelen.

Het Kwaliteitenspel bestaat uit 140 kaarten met daarop persoonlijke eigenschappen. Op de ene helft staan woorden die kwaliteiten (prettige eigenschappen) aanduiden, zoals flexibel, betrouwbaar en initiatiefrijk. Op de andere helft staan woorden die vervormingen (onprettige eigenschappen) aanduiden, zoals arrogant, slordig en bot.

Toepassingsmogelijkheden

 • Het maken van een eigen sterkte-zwakte analyse
 • Feedback geven en ontvangen
 • Kennismaking
 • Teambuilding en samenwerking
 • Functioneringsgesprekken en individuele coaching

Handleiding

Ben je van plan om het Kwaliteitenspel in uiteenlopende situaties in groepen of teams te gebruiken? Wil je een compleet overzicht van de mogelijkheden van het spel? Dan is het raadzaam om ook de Handleiding Kwaliteitenspel Handbuch Feedback-Spiel) aan te schaffen.

Specificaties

 • Doosje met 140 kaarten en spelregels voor drie spelvormen
 • Auteur: Peter Gerrickens
 • Prijs: € 36,50 (incl. 21% btw)
 • Duitse versie

Kwaliteitenspel is een gedeponeerd handelsmerk.

Andere talen

Ook leverbaar in deze webshop:

De spelregels kun je hier downloaden in pdf-formaat.

KaartenKwaliteitenspelDuits{tab Ervaringen} 

Feedback geven en ontvangen


Vier jaar geleden heb ik voor het eerst met het Kwaliteitenspel kennis gemaakt. Toen was het voor mij nog nieuw om op deze manier feedback te geven en te ontvangen. Het kwaliteitenspel was een prettig hulpmiddel, omdat het houvast biedt. Later heb ik het spel in uiteenlopende situaties gebruikt, bijvoorbeeld bij het begeleiden van studenten, om de relatie met een ander open te leggen of om te kijken hoe een ander jou ziet.


Miriam van de WeteringGebruik bij kinderen


Het Kwaliteitenspel kan prima gebruikt worden bij kinderen in het basisonderwijs. Ik gebruikte het in een groep 7 (leeftijd: 11 jaar) waar vaak zwaar gepest werd. Ze gaven van zichzelf de kwaliteiten, maar ook de vervormingen eerlijk toe. Verbluffend hoeveel inzicht ze eigenlijk al in zichzelf hebben! Ik werkte met subgroepjes van maximaal 5 kinderen. Daarna mochten ze een kwaliteit en een vervorming van zichzelf in de hele groep laten zien en er een toelichting op geven. Op deze manier leerden de kinderen elkaar op een andere manier kennen.


Tine Vandewalle Toepassing bij mensen met beperking


Ik heb een leuke ervaring opgedaan met het Kwaliteitenspel tijdens mijn stage. Ik werkte daar met mensen met een licht verstandelijke beperking. Het spel leverde echt een bijdrage aan de samenwerking, omdat iedereen heel veel aandacht schonk aan de uitleg bij elke kwaliteit. De kaarten die ze elkaar gaven werden behandeld als echte cadeautjes. Ook het saamhorigheidsgevoel binnen de groep werd door het spelen van het spel versterkt.


Merie HarmsVaker Kwaliteitenspel spelen is zinvol


Ik ben vierdejaars student aan de HAN in Nijmegen. Voor een goede hulpverlener is het belangrijk de eigen kwaliteiten en valkuilen grondig te kennen. Daarom heb ik het Kwaliteitenspel in verschillende groepen gespeeld. Iedere keer werden mij deels andere kwaliteiten en valkuilen toebedeeld door anderen. Soms haalden bepaalde situaties bij mij kwaliteiten naar boven waarvan ik zelf niet wist dat ik ze had. Hierdoor ben ik bewuster geworden van mezelf en mijn handelen en kan ik mijn kwaliteiten beter benutten. Mijn tip is dus: speel het Kwaliteitenspel in verschillende groepen/situaties, dan leer je jezelf nog beter kennen!


Astrid Peelen

Irritaties bespreekbaar maken


Ik heb het Kwaliteitenspel gebruikt tijdens mijn vierde jaar SPH (sociaal pedagogische hulpverlening). We moesten samenwerken in een projectgroep. De samenwerking verliep echter moeizaam en er ontstonden irritaties. Op advies van een docent hebben we toen het Kwaliteitenspel gespeeld. Door naar de kwaliteiten van de groepsgenoten te kijken, werd een positieve sfeer gecreëerd. Hierdoor ontstond er ook ruimte voor het bespreken van elkaars vervormingen, die de oorzaak waren van de irritaties. Ik heb het Kwaliteitenspel ervaren als een prettige en speelse manier van feedback geven en ontvangen.


Margriet PetersToepassing bij dakloze jongeren


Ik heb het Kwaliteitenspel regelmatig en met succes gebruikt bij het werken met dakloze jongeren. Daarbij heb ik de spelvorm gebruikt waarbij de spelers elkaar feedback geven (spelvorm 1 van de instructies bij het spel: vergelijking van je zelfbeeld met het beeld dat anderen van je hebben). Je legt dan een kaart met een kwaliteit erop bij de ander neer en je geeft daar vervolgens een toelichting op. Ik heb dit laatste echter omgedraaid: de jongeren gaven eerst de toelichting zonder daarbij de kwaliteit die op de kaart staat te noemen, en pas daarna lieten ze de kaart aan de ander zien. Het effect was dat de feedbackgever werd uitgenodigd een concrete uitleg te geven en de feedbackontvanger luisterde beter. Probeer het eens als je deze spelvorm gaat gebruiken! 


Martin Pragt 


Herkenningsfeedback bij vervormingen of valkuilen (nieuwe spelvariant)


Het werken met de vervormingen van het Kwaliteitenspel is niet zonder risico, met name als mensen elkaar feedback geven. Een keuze hiervoor is mogelijk, maar dan is het noodzakelijk dat de deelnemers dat ook echt willen en dat ze kritische feedback kunnen hanteren. Een relatief veilige manier om elkaars vervormingen te bespreken, is door dit te beperken tot herkenningsfeedback. Het principe hierbij is dat deelnemers alleen hoeven aan te geven of ze de vervormingen of valkuilen die iemand bij zichzelf ziet, herkennen. 


De werkwijze is dan als volgt (met minimaal 3 en maximaal 12 personen):

 1. Leg alle kaarten met vervormingen open op tafel.
 2. 
Kies 6 vervormingen uit waar je zelf het meeste last van hebt en noteer deze.
 3. Om de beurt sta je centraal:
  
a. Leg de gekozen kaarten voor je neer en geef een toelichting per vervorming.
  
b. De andere deelnemers geven aan of ze de betreffende vervorming bij jou herkennen of niet. Als dat zo is, vertelt deze persoon ook in welke situatie deze vervorming bij jou naar voren kwam en wat het effect daarvan was op hem of haar.

Opmerkingen:


1. Soms herkennen de andere deelnemers een vervorming waar iemand zelf last van heeft niet. Dat is prettig!


2. Als extra stap bij deze spelvorm kunnen de deelnemers elkaar helpen bij het zoeken naar de kwaliteiten achter de gekozen vervormingen. 


Peter Gerrickens     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerelateerde artikelen