doosjegevoelswereldspel_1740152162

Gevoelswereldspel

Centrale vraag: Wat voel ik?

Het doel van dit spel is om je met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop je situaties, mensen of een organisatie ervaart. Daardoor zul je je niet alleen bewuster worden van jezelf, maar zul je ook anderen beter gaan begrijpen.

+
€ 29,95 per stuk

 • Meer informatie
 • Spelregels
 • Bekijk kaarten
 • Ervaringen

De spelregels kun je hier downloaden in pdf-formaat. 

KaartenGevoelswereldspel

Gevoelens benoemen

In mijn werk als sociaal verpleegkundige gebruik ik het Gevoelswereldspel in groepen om jongeren te helpen beter contact te krijgen met de eigen gevoelens, maar ook om zich beter te kunnen inleven in anderen. Ik vraag aan de jongeren of ze bij een gevoel ook iets over zichzelf kunnen vertellen of iets meebrengen. Sommigen brengen muziek mee, andere tekeningen of teksten, telkens passend bij een bepaald gevoel. De kaarten van het spel zijn dan erg helpend om het gevoel te leren benoemen en er zelf een context omheen te scheppen.

Martijn Heijstraten   www.deviersprong.nl

Snel naar de kern

Ik kreeg de onder toezicht gestelde Piet voor de eerste keer op gesprek en trof een chaotische en onrustige man aan. Hij leek op een typische 'Hells Angel': fors postuur, tatoeages, sikje en t-shirt met uitdagende teksten erop. Hij kwam bij mij met het verhaal dat hij zo'n last had van andere mensen. Hij zou snel agressief zijn en niets kunnen hebben, waardoor hij steeds in de problemen kwam. Het lukte hem niet om zaken als een uitkering te regelen omdat hij steeds in conflict kwam met diegene die hem moest helpen. Hij wist niet waardoor het kwam dat hij zich zo voelde. Hij was ook 'niet zo'n prater'.

Na een aantal gesprekken besloot ik het Gevoelswereldspel in te zetten. Al snel bleek toen dat Piet een behoorlijk belaste jeugd had gehad met traumatische ervaringen. Door de kaarten kon hij de link gaan leggen tussen zijn verleden en zijn agressieve gedrag. Hij zag in dat hij een patroon had ontwikkeld waarmee hij zich als kind staande kon houden, maar dat ditzelfde patroon hem nu in de weg zat.

De kaarten waren erg confronterend voor Piet en hij werd zeer emotioneel. Hij had hier nog nooit met iemand over gesproken en hij gaf aan er nog nooit zo naar gekeken te hebben. Hij dacht dat hij nu eenmaal een agressief persoon was. Voor Piet viel er die dag een last van zijn schouders. Ondanks dat hij zich schaamde en schrok van zijn eigen emotionele reactie, kwam hij in de gesprekken erna steeds weer terug op het onderwerp. Hij werd van een 'niet-prater' ineens iemand die graag dingen wilde delen. Piet gaat nu met sprongen vooruit. Hij is kilo's afgevallen, heeft werk en doet daarnaast vrijwilligerswerk bij de dierenambulance. Hij krijgt tegenwoordig, zoals hij het zelf omschrijft, 'een kick' wanneer hij dingen geregeld kan krijgen op een 'legale' manier. Hij heeft zelfs geen medicatie meer nodig voor zijn agressie.

Mijn ervaring is dat het Gevoelswereldspel juist voor 'niet-praters' prima werkt. Het raakt meteen de kern. Door dit confronterende karakter ervan, gebruik ik dit spel pas als er een basis van vertrouwen is. Dan zijn de mogelijkheden oneindig.

Sanne Coenen, Reclassering Nederland

Gevoelens van teamleden

Ik ben vierdejaars student SPH. Een essentieel onderdeel van onze opleiding is om jezelf beter te leren kennen en hier open over te zijn. Het Gevoelswereldspel is hier een goed hulpmiddel bij. Het spel werkt motiverend voor mensen die moeite hebben hun gevoelens te uiten. In teams is het een uitstekend middel om de positieve en negatieve gevoelens van teamleden op tafel te krijgen. Mijn advies is dus om het spel te gebruiken als u ervaart dat er blokkades in een team zijn.

Astrid Peelen

Gevoelens leren herkennen

In trainingen bespreken deelnemers hun gevoelens met behulp van het Gevoelswereldspel. Ik vind het ook belangrijk dat ze leren hoe ze gevoelens bij elkaar kunnen herkennen. De vraag is dan: hoe zie of merk je (in bijvoorbeeld expressie, houding of taal) hoe iemand zich voelt? Deelnemers vonden dit erg leuk en leerzaam. Ze kwamen tot de ontdekking dat er overeenkomsten, maar ook verschillen waren in de wijze waarop gevoelens geuit werden. Door hier open over te praten, kregen ze ook meer begrip voor elkaar.

Ruud Brouwer     dealcompany@gmail.com

Gevoelens bij kinderen (1)

Het Gevoelswereldspel is een praktisch hulpmiddel om je van gevoelens bewust te worden en ze bespreekbaar te maken, ook bij kinderen. Zo vertelde een moeder ons laatst dat zij het spel gebruikt had om meer duidelijkheid te krijgen over wat er aan de hand was met haar 9-jarige zoon. Ze had hem gevraagd om uit de kaarten met onprettige gevoelens er een aantal te kiezen die voor hem op dat moment golden. Hij koos er acht uit. Het gesprek over deze gevoelens leverde haar verrassend veel informatie op. Bovendien merkte ze later dat er een last van haar zoon afgevallen was door er op deze manier over te hebben kunnen praten. 


Peter Gerrickens, auteur    peter@kwaliteitenspel.nl

Gevoelens bij kinderen (2)

Onze dochter Willemien (10) is nogal een denker en 'zit' veel in haar hoofd. Om haar gevoelens meer te laten spreken, gebruiken we de kaarten van het Gevoelswereldspel. Op zondagochtend neem ik met haar op een rustig moment de afgelopen week door - met een koekje en thee erbij. Allebei pakken we een kaart uit de set 'prettige gevoelens' en eentje uit de set 'onprettige gevoelens'. Ieder vertelt dan aan de hand van deze kaarten wat hij of zij heeft meegemaakt. Ik vertel dus ook mijn ervaringen. Het is voor mij als vader heel verhelderend zo met haar in gesprek te gaan: ik krijg inzicht in hetgeen zich bij haar deze week heeft afgespeeld.

Jan Willem Zuidhof      www.loopbijdyslexie.nl

Gevoelens onderscheiden

In mijn werk als coach en counsellor werk ik de laatste tijd veel met het Gevoelswereldspel. Daarbij leren mensen onderscheid te maken tussen de gevoelens die ontstaan door het gedrag van anderen (bijvoorbeeld zich in de steek gelaten voelen) en je eigen gevoel (bijvoorbeeld verdrietig zijn), omdat dit laatste echt van jezelf is. Mensen die hun gevoelens niet konden benoemen, kregen door het spel heel veel inzicht. Gevoelens kregen woorden of ze maakten een overzicht in de tijd: welk gevoel ontstaat het eerst, welk gevoel ontstaat daarna. Daarnaast hielp ik ze met het onderzoeken en benoemen van de behoefte die onder een gevoel verborgen lag (theorie over geweldloze communicatie). Echt superleuke sessies zijn het op deze manier!

Leonie Linssen     www.veranderjewereld.nl

Gevoelswereldspel bij jongeren met handicap

Ik werk bij een instelling waar jongeren wonen met een handicap. Voor veel van hen is het uiten van hun gevoelens moeilijk. Ik speel regelmatig het Gevoelswereldspel met de jongeren van mijn groep. Dit doe ik door een aantal kaarten met levensgebieden uit te zoeken die bij de jongere passen, of die op dat moment aan de orde zijn. Dan laat ik de jongere er prettige en onprettige gevoelens bij leggen. Op deze manier ga ik dan in gesprek. Het geeft mij een goed inzicht in de wijze waarop de jongere zich voelt in een bepaalde situatie. Ook merk ik dat het voor de jongeren een prettige manier is om over hun gevoel te praten.

Ans de Waal

Het Gevoelswereldspel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over vier groepen:

1. Prettige gevoelens. Voorbeelden zijn: blij, trots, tevreden, veilig en gesteund.

2. Onprettige gevoelens. Voorbeelden zijn: boos, bezorgd, onrustig, schuldig en beledigd.

3. Levensgebieden. Dit zijn belangrijke aspecten van ons leven, die tevens een emotionele lading hebben. Voorbeelden zijn: vrienden, gezondheid en (on)betaalde arbeid.

4. Afbeeldingen. Hiermee kun je op basis van foto's met elkaar in gesprek gaan over gevoelens.

Toepassingsmogelijkheden

 • Coaching
 • Samenwerken in teams
 • Kennismaking en evaluatie in groepen
 • Privé

Het spel is ook geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Het is dan wel wenselijk om een voorselectie te maken uit de kaarten.

Training

Als je meer ervaring wilt opdoen in het werken met het Gevoelswereldspel, kun je bij ons de training 'Spelend Coachen' van een halve dag volgen. Klik hier voor meer informatie.

Praktische tips

Wij hebben een aantal tips verzameld bij het werken met dit spel. Je kunt ze hier bekijken.

Specificaties

 • Doosje met 144 kaarten en spelregels voor zes spelvormen
 • Auteurs: Peter Gerrickens en Marijke Verstege
 • Prijs: € 29,95 (incl. 21 % btw)
 • ISBN: 97890 74123 105

Andere talen

Ook leverbaar in deze webshop:

Het doel van dit spel is om je met anderen in gesprek te brengen over hoe je mensen, situaties of een organisatie ervaart.

Het Gevoelswereldspel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over vier groepen:

1. Prettige gevoelens. Voorbeelden zijn: blij, trots, tevreden, veilig en gesteund.

2. Onprettige gevoelens. Voorbeelden zijn: boos, bezorgd, onrustig, schuldig en beledigd.

3. Levensgebieden. Dit zijn belangrijke aspecten van ons leven, die tevens een emotionele lading hebben. Voorbeelden zijn: vrienden, gezondheid en (on)betaalde arbeid.

4. Afbeeldingen. Hiermee kun je op basis van foto's met elkaar in gesprek gaan over gevoelens.

Toepassingsmogelijkheden

 • Coaching
 • Samenwerken in teams
 • Kennismaking en evaluatie in groepen
 • Privé

Het spel is ook geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Het is dan wel wenselijk om een voorselectie te maken uit de kaarten.

Training

Als je meer ervaring wilt opdoen in het werken met het Gevoelswereldspel, kun je bij ons de training 'Spelend Coachen' van een halve dag volgen. Klik hier voor meer informatie.

Praktische tips

Wij hebben een aantal tips verzameld bij het werken met dit spel. Je kunt ze hier bekijken.

Specificaties

 • Doosje met 144 kaarten en spelregels voor zes spelvormen
 • Auteurs: Peter Gerrickens en Marijke Verstege
 • Prijs: € 29,95 (incl. 21 % btw)
 • ISBN: 97890 74123 105

Andere talen

Ook leverbaar in deze webshop:

De spelregels kun je hier downloaden in pdf-formaat. 

KaartenGevoelswereldspel

Gevoelens benoemen

In mijn werk als sociaal verpleegkundige gebruik ik het Gevoelswereldspel in groepen om jongeren te helpen beter contact te krijgen met de eigen gevoelens, maar ook om zich beter te kunnen inleven in anderen. Ik vraag aan de jongeren of ze bij een gevoel ook iets over zichzelf kunnen vertellen of iets meebrengen. Sommigen brengen muziek mee, andere tekeningen of teksten, telkens passend bij een bepaald gevoel. De kaarten van het spel zijn dan erg helpend om het gevoel te leren benoemen en er zelf een context omheen te scheppen.

Martijn Heijstraten   www.deviersprong.nl

Snel naar de kern

Ik kreeg de onder toezicht gestelde Piet voor de eerste keer op gesprek en trof een chaotische en onrustige man aan. Hij leek op een typische 'Hells Angel': fors postuur, tatoeages, sikje en t-shirt met uitdagende teksten erop. Hij kwam bij mij met het verhaal dat hij zo'n last had van andere mensen. Hij zou snel agressief zijn en niets kunnen hebben, waardoor hij steeds in de problemen kwam. Het lukte hem niet om zaken als een uitkering te regelen omdat hij steeds in conflict kwam met diegene die hem moest helpen. Hij wist niet waardoor het kwam dat hij zich zo voelde. Hij was ook 'niet zo'n prater'.

Na een aantal gesprekken besloot ik het Gevoelswereldspel in te zetten. Al snel bleek toen dat Piet een behoorlijk belaste jeugd had gehad met traumatische ervaringen. Door de kaarten kon hij de link gaan leggen tussen zijn verleden en zijn agressieve gedrag. Hij zag in dat hij een patroon had ontwikkeld waarmee hij zich als kind staande kon houden, maar dat ditzelfde patroon hem nu in de weg zat.

De kaarten waren erg confronterend voor Piet en hij werd zeer emotioneel. Hij had hier nog nooit met iemand over gesproken en hij gaf aan er nog nooit zo naar gekeken te hebben. Hij dacht dat hij nu eenmaal een agressief persoon was. Voor Piet viel er die dag een last van zijn schouders. Ondanks dat hij zich schaamde en schrok van zijn eigen emotionele reactie, kwam hij in de gesprekken erna steeds weer terug op het onderwerp. Hij werd van een 'niet-prater' ineens iemand die graag dingen wilde delen. Piet gaat nu met sprongen vooruit. Hij is kilo's afgevallen, heeft werk en doet daarnaast vrijwilligerswerk bij de dierenambulance. Hij krijgt tegenwoordig, zoals hij het zelf omschrijft, 'een kick' wanneer hij dingen geregeld kan krijgen op een 'legale' manier. Hij heeft zelfs geen medicatie meer nodig voor zijn agressie.

Mijn ervaring is dat het Gevoelswereldspel juist voor 'niet-praters' prima werkt. Het raakt meteen de kern. Door dit confronterende karakter ervan, gebruik ik dit spel pas als er een basis van vertrouwen is. Dan zijn de mogelijkheden oneindig.

Sanne Coenen, Reclassering Nederland

Gevoelens van teamleden

Ik ben vierdejaars student SPH. Een essentieel onderdeel van onze opleiding is om jezelf beter te leren kennen en hier open over te zijn. Het Gevoelswereldspel is hier een goed hulpmiddel bij. Het spel werkt motiverend voor mensen die moeite hebben hun gevoelens te uiten. In teams is het een uitstekend middel om de positieve en negatieve gevoelens van teamleden op tafel te krijgen. Mijn advies is dus om het spel te gebruiken als u ervaart dat er blokkades in een team zijn.

Astrid Peelen

Gevoelens leren herkennen

In trainingen bespreken deelnemers hun gevoelens met behulp van het Gevoelswereldspel. Ik vind het ook belangrijk dat ze leren hoe ze gevoelens bij elkaar kunnen herkennen. De vraag is dan: hoe zie of merk je (in bijvoorbeeld expressie, houding of taal) hoe iemand zich voelt? Deelnemers vonden dit erg leuk en leerzaam. Ze kwamen tot de ontdekking dat er overeenkomsten, maar ook verschillen waren in de wijze waarop gevoelens geuit werden. Door hier open over te praten, kregen ze ook meer begrip voor elkaar.

Ruud Brouwer     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gevoelens bij kinderen (1)

Het Gevoelswereldspel is een praktisch hulpmiddel om je van gevoelens bewust te worden en ze bespreekbaar te maken, ook bij kinderen. Zo vertelde een moeder ons laatst dat zij het spel gebruikt had om meer duidelijkheid te krijgen over wat er aan de hand was met haar 9-jarige zoon. Ze had hem gevraagd om uit de kaarten met onprettige gevoelens er een aantal te kiezen die voor hem op dat moment golden. Hij koos er acht uit. Het gesprek over deze gevoelens leverde haar verrassend veel informatie op. Bovendien merkte ze later dat er een last van haar zoon afgevallen was door er op deze manier over te hebben kunnen praten. 


Peter Gerrickens, auteur    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gevoelens bij kinderen (2)

Onze dochter Willemien (10) is nogal een denker en 'zit' veel in haar hoofd. Om haar gevoelens meer te laten spreken, gebruiken we de kaarten van het Gevoelswereldspel. Op zondagochtend neem ik met haar op een rustig moment de afgelopen week door - met een koekje en thee erbij. Allebei pakken we een kaart uit de set 'prettige gevoelens' en eentje uit de set 'onprettige gevoelens'. Ieder vertelt dan aan de hand van deze kaarten wat hij of zij heeft meegemaakt. Ik vertel dus ook mijn ervaringen. Het is voor mij als vader heel verhelderend zo met haar in gesprek te gaan: ik krijg inzicht in hetgeen zich bij haar deze week heeft afgespeeld.

Jan Willem Zuidhof      www.loopbijdyslexie.nl

Gevoelens onderscheiden

In mijn werk als coach en counsellor werk ik de laatste tijd veel met het Gevoelswereldspel. Daarbij leren mensen onderscheid te maken tussen de gevoelens die ontstaan door het gedrag van anderen (bijvoorbeeld zich in de steek gelaten voelen) en je eigen gevoel (bijvoorbeeld verdrietig zijn), omdat dit laatste echt van jezelf is. Mensen die hun gevoelens niet konden benoemen, kregen door het spel heel veel inzicht. Gevoelens kregen woorden of ze maakten een overzicht in de tijd: welk gevoel ontstaat het eerst, welk gevoel ontstaat daarna. Daarnaast hielp ik ze met het onderzoeken en benoemen van de behoefte die onder een gevoel verborgen lag (theorie over geweldloze communicatie). Echt superleuke sessies zijn het op deze manier!

Leonie Linssen     www.veranderjewereld.nl

Gevoelswereldspel bij jongeren met handicap

Ik werk bij een instelling waar jongeren wonen met een handicap. Voor veel van hen is het uiten van hun gevoelens moeilijk. Ik speel regelmatig het Gevoelswereldspel met de jongeren van mijn groep. Dit doe ik door een aantal kaarten met levensgebieden uit te zoeken die bij de jongere passen, of die op dat moment aan de orde zijn. Dan laat ik de jongere er prettige en onprettige gevoelens bij leggen. Op deze manier ga ik dan in gesprek. Het geeft mij een goed inzicht in de wijze waarop de jongere zich voelt in een bepaalde situatie. Ook merk ik dat het voor de jongeren een prettige manier is om over hun gevoel te praten.

Ans de Waal

Gerelateerde artikelen