doosje_inspiratie_nl_dec_2022_voorkant

Inspiratiespel

Thema: Wat wil ik?

Het doel van dit spel is om je met anderen in gesprek te brengen over wat je inspireert en van binnenuit motiveert. Welke activiteiten vind je leuk om te doen? Wat heb je nodig om gemotiveerd te werken? Ontdek het met dit spel.

+
€ 32,95 per stuk

 • Meer informatie
 • Spelregels
 • Bekijk kaarten
 • Ervaringen

De spelregels kun je hier downloaden in pdf-formaat.

kaarten inspiratiespel

De onderdelen van het spel combineren

Als coach combineer ik regelmatig de verschillende onderdelen van het Inspiratiespel. Eerst laat ik mensen activiteiten uitkiezen die ze leuk vinden om te doen. Vervolgens zoeken ze daarbij voorwaarden en inspiratiebronnen waaraan voldaan moet worden om de activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarna gaan we op zoek naar belemmeringen die men ondervindt. Zowel de belemmeringen, voorwaarden als de inspiratiebronnen leggen we om de betreffende activiteit(en). Het wordt zo heel inzichtelijk waar het probleem van de gecoachte zich bevindt. Mijn ervaring is dat dit voor hem of haar een enorme eye-opener is: de gecoachte 'ziet zichzelf op tafel liggen'. We gaan vervolgens na welke belemmeringen echte belemmeringen zijn, welke op te lossen zijn en aan welke voorwaarden wel/niet voldaan kan worden.

Ik laat de mensen ook alles opschrijven, zodat ze het later nog eens kunnen bekijken. Het een en ander moet namelijk ook bezinken.

Monique Hoogenboom, personal coach en loopbaanbegeleider, www.parenda.nl

Samenwerking in projectgroep verbeteren

Ik heb het Inspiratiespel gespeeld in mijn projectgroep. We liepen vast in de samenwerking omdat we elkaar niet leken 'te verstaan'. Door het spel te spelen hebben we veel van en over elkaar geleerd. Door de kaarten 'activiteiten' weten we nu van elkaar wat ieder graag doet. Dat maakt het makkelijker hulp te vragen bij datgene wat een ander leuk vindt om te doen. De kaarten 'inspiratiebronnen' hebben mij meer inzicht gegeven in hetgeen mij inspireert. Aan de hand van de kaarten 'voorwaarden' hebben we een contract voor de samenwerking opgesteld. Hierin hebben wij de voorwaarden gezet die wij belangrijk vinden om goed samen te werken. De kaarten 'belemmeringen' tenslotte hebben ons geholpen elkaars zwakke kanten te leren kennen. Nu kunnen we elkaar hier veel beter in ondersteunen.

Mia Thijs

Belemmeringen snel op tafel krijgen

Bij het Inspiratiespel gebruik ik als coach vaak de kaarten met belemmeringen. Hierbij is een vertrouwensband een voorwaarde, omdat deze soms confronterend kunnen zijn. Voor veel mensen zijn deze belemmerende gedachten onuitgesproken. Het voordeel van de kaarten is dat mensen hun negatieve gedachten herkennen en zich gesteund voelen: ze staan immers op een kaart. Het werkt daarmee drempelverlagend. Een ander voordeel is dat het veel tijdwinst oplevert. Belemmerende overtuigingen als 'het lukt mij toch nooit' of 'ik kan niet kiezen' bieden voor een coach de opening om een gesprek aan te gaan op een dieper niveau.

Eerlijk is eerlijk: ik ben zo enthousiast over het Inspiratiespel omdat mijn coach het destijds bij mij gebruikte, toen ik overwoog als zelfstandig coach aan de slag te gaan. Eén van de belemmeringen die ik toen had en die ik zelf nooit verzonnen zou hebben was: 'Ik mag er geen geld aan verdienen'. Die belemmering is achterhaald. Het werkt dus!

Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

Tijdsbesteding in teams (nieuwe spelvariant)

Een belangrijke vraag voor teams is: besteden wij voldoende tijd aan de activiteiten die voor ons belangrijk zijn? Met behulp van de kaarten 'activiteiten' uit het Inspiratiespel kun je teamleden op een uitnodigende manier met elkaar in gesprek brengen over deze vraag.

De werkwijze is een variant op spelvorm 3 uit de Handleiding Inspiratiespel:

 1. 1. Leg alle kaarten 'activiteiten' open op tafel.
 2. 2. Ieder teamlid kiest een kaart met een activiteit die hij of zij belangrijk vindt voor het resultaat van het team als geheel. Ga voor jezelf na of je vindt dat aan deze activiteit te weinig, voldoende of te veel tijd wordt besteed door het team.
 3. 3. Geef om de beurt een toelichting op de gekozen kaart en probeer het samen eens te worden over de tijdsbesteding van jullie team met betrekking tot deze activiteit. Maak daarbij drie groepen activiteiten:
 4.  
  • Activiteiten waarvan jullie vinden dat jullie er te weinig tijd aan (kunnen) besteden.
  • Activiteiten waarvan jullie vinden dat jullie er voldoende tijd aan (kunnen) besteden.
  • Activiteiten waarvan jullie vinden dat jullie er te veel tijd aan (moeten) besteden.
 5. 4. Herhaal stap 2 en 3 totdat alle relevante activiteiten zijn geselecteerd. Verwijder de overige kaarten.
 6. 5. Bespreek de conclusies. Zijn jullie tevreden over de uitkomst of willen jullie verbeteringen aanbrengen? Maak in dat laatste geval een actieplan (als daar tijd voor is).

Teams ervaren deze spelvorm als laagdrempelig, verhelderend en soms ook confronterend. Deze aanpak is geschikt voor teams die goed functioneren en de 'puntjes op de i' willen zetten, maar ook als eerste stap voor teams die niet lekker lopen.

Peter Gerrickens (auteur) peter@kwaliteitenspel.nl

Het Inspiratiespel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over vier groepen:

1. Activiteiten. Deze helpen je om na te denken over vragen zoals: waar ben ik graag mee bezig? Voorbeelden zijn: 'anderen iets leren', 'creatief bezig zijn' en 'machines bedienen of besturen'.

2. Inspiratiebronnen. De kernvraag hierbij is: waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Voorbeelden zijn: 'natuur', 'waarden of idealen' en 'wetenschap of techniek'.

3.Voorwaarden. Hierbij gaat het om de vraag: wat heb ik nodig om effectief en prettig te kunnen functioneren? Voorbeelden zijn: 'vrijheid', 'steun van anderen' en 'zinvol werk'.

4. Belemmeringen - De centrale vraag hierbij is: welke gedachten belemmeren mij om te doen wat ik leuk vind of om mijn kwaliteiten in te zetten? Voorbeelden zijn: 'ik ben niet de moeite waard', 'ik mag geen fouten maken' en 'niemand helpt mij'.

De verschillende groepen kaarten kun je zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar gebruiken.

Toepassingsmogelijkheden

 • Bewustwording van wat iemand inspireert en motiveert
 • Samenwerken in teams
 • Afwisseling in trainingen (energizer)
 • Functioneringsgesprekken
 • Loopbaanplanning en individuele coaching

Je kunt met dit spel werken vanaf de leeftijd van ongeveer 16 jaar.

In het doosje vind je spelregels voor vier spelvormen. Je kunt deze hier bekijken.

Handleiding Inspiratiespel

Ben je van plan om het Inspiratiespel in uiteenlopende situaties in groepen of teams te gebruiken? Wil je een compleet overzicht van alle mogelijkheden van het spel? Dan is het raadzaam om ook de Handleiding Inspiratiespel aan te schaffen. Daarin vind je 25 spelvormen, tips en achtergrondinformatie.

Training (halve dag)

Als je meer ervaring wilt opdoen in het werken met het Inspiratiespel, kun je bij ons de training 'Spelend Coachen' of 'Loopbaancoaching Spelenderwijs' volgen.

Praktische tips

Wij hebben een aantal praktische tips verzameld bij het werken met dit spel. Je kunt ze hier bekijken.

Specificaties

 • Doosje met 140 kaarten en spelregels voor vier spelvormen
 • Auteurs: Peter Gerrickens en Marijke Verstege
 • Prijs: € 32,95 (incl. 21% btw)
 • ISBN: 97890 74123 075

Andere talen

Ook leverbaar in deze webshop:

Welke activiteiten vind je leuk om te doen? Wat heb je nodig om gemotiveerd te werken? Ontdek het met dit spel.

Het Inspiratiespel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over vier groepen:

1. Activiteiten. Deze helpen je om na te denken over vragen zoals: waar ben ik graag mee bezig? Voorbeelden zijn: 'anderen iets leren', 'creatief bezig zijn' en 'machines bedienen of besturen'.

2. Inspiratiebronnen. De kernvraag hierbij is: waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Voorbeelden zijn: 'natuur', 'waarden of idealen' en 'wetenschap of techniek'.

3.Voorwaarden. Hierbij gaat het om de vraag: wat heb ik nodig om effectief en prettig te kunnen functioneren? Voorbeelden zijn: 'vrijheid', 'steun van anderen' en 'zinvol werk'.

4. Belemmeringen - De centrale vraag hierbij is: welke gedachten belemmeren mij om te doen wat ik leuk vind of om mijn kwaliteiten in te zetten? Voorbeelden zijn: 'ik ben niet de moeite waard', 'ik mag geen fouten maken' en 'niemand helpt mij'.

De verschillende groepen kaarten kun je zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar gebruiken.

Toepassingsmogelijkheden

 • Bewustwording van wat iemand inspireert en motiveert
 • Samenwerken in teams
 • Afwisseling in trainingen (energizer)
 • Functioneringsgesprekken
 • Loopbaanplanning en individuele coaching

Je kunt met dit spel werken vanaf de leeftijd van ongeveer 16 jaar.

In het doosje vind je spelregels voor vier spelvormen. Je kunt deze hier bekijken.

Handleiding Inspiratiespel

Ben je van plan om het Inspiratiespel in uiteenlopende situaties in groepen of teams te gebruiken? Wil je een compleet overzicht van alle mogelijkheden van het spel? Dan is het raadzaam om ook de Handleiding Inspiratiespel aan te schaffen. Daarin vind je 25 spelvormen, tips en achtergrondinformatie.

Training (halve dag)

Als je meer ervaring wilt opdoen in het werken met het Inspiratiespel, kun je bij ons de training 'Spelend Coachen' of 'Loopbaancoaching Spelenderwijs' volgen.

Praktische tips

Wij hebben een aantal praktische tips verzameld bij het werken met dit spel. Je kunt ze hier bekijken.

Specificaties

 • Doosje met 140 kaarten en spelregels voor vier spelvormen
 • Auteurs: Peter Gerrickens en Marijke Verstege
 • Prijs: € 32,95 (incl. 21% btw)
 • ISBN: 97890 74123 075

Andere talen

Ook leverbaar in deze webshop:

De spelregels kun je hier downloaden in pdf-formaat.

kaarten inspiratiespel

De onderdelen van het spel combineren

Als coach combineer ik regelmatig de verschillende onderdelen van het Inspiratiespel. Eerst laat ik mensen activiteiten uitkiezen die ze leuk vinden om te doen. Vervolgens zoeken ze daarbij voorwaarden en inspiratiebronnen waaraan voldaan moet worden om de activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarna gaan we op zoek naar belemmeringen die men ondervindt. Zowel de belemmeringen, voorwaarden als de inspiratiebronnen leggen we om de betreffende activiteit(en). Het wordt zo heel inzichtelijk waar het probleem van de gecoachte zich bevindt. Mijn ervaring is dat dit voor hem of haar een enorme eye-opener is: de gecoachte 'ziet zichzelf op tafel liggen'. We gaan vervolgens na welke belemmeringen echte belemmeringen zijn, welke op te lossen zijn en aan welke voorwaarden wel/niet voldaan kan worden.

Ik laat de mensen ook alles opschrijven, zodat ze het later nog eens kunnen bekijken. Het een en ander moet namelijk ook bezinken.

Monique Hoogenboom, personal coach en loopbaanbegeleider, www.parenda.nl

Samenwerking in projectgroep verbeteren

Ik heb het Inspiratiespel gespeeld in mijn projectgroep. We liepen vast in de samenwerking omdat we elkaar niet leken 'te verstaan'. Door het spel te spelen hebben we veel van en over elkaar geleerd. Door de kaarten 'activiteiten' weten we nu van elkaar wat ieder graag doet. Dat maakt het makkelijker hulp te vragen bij datgene wat een ander leuk vindt om te doen. De kaarten 'inspiratiebronnen' hebben mij meer inzicht gegeven in hetgeen mij inspireert. Aan de hand van de kaarten 'voorwaarden' hebben we een contract voor de samenwerking opgesteld. Hierin hebben wij de voorwaarden gezet die wij belangrijk vinden om goed samen te werken. De kaarten 'belemmeringen' tenslotte hebben ons geholpen elkaars zwakke kanten te leren kennen. Nu kunnen we elkaar hier veel beter in ondersteunen.

Mia Thijs

Belemmeringen snel op tafel krijgen

Bij het Inspiratiespel gebruik ik als coach vaak de kaarten met belemmeringen. Hierbij is een vertrouwensband een voorwaarde, omdat deze soms confronterend kunnen zijn. Voor veel mensen zijn deze belemmerende gedachten onuitgesproken. Het voordeel van de kaarten is dat mensen hun negatieve gedachten herkennen en zich gesteund voelen: ze staan immers op een kaart. Het werkt daarmee drempelverlagend. Een ander voordeel is dat het veel tijdwinst oplevert. Belemmerende overtuigingen als 'het lukt mij toch nooit' of 'ik kan niet kiezen' bieden voor een coach de opening om een gesprek aan te gaan op een dieper niveau.

Eerlijk is eerlijk: ik ben zo enthousiast over het Inspiratiespel omdat mijn coach het destijds bij mij gebruikte, toen ik overwoog als zelfstandig coach aan de slag te gaan. Eén van de belemmeringen die ik toen had en die ik zelf nooit verzonnen zou hebben was: 'Ik mag er geen geld aan verdienen'. Die belemmering is achterhaald. Het werkt dus!

Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

Tijdsbesteding in teams (nieuwe spelvariant)

Een belangrijke vraag voor teams is: besteden wij voldoende tijd aan de activiteiten die voor ons belangrijk zijn? Met behulp van de kaarten 'activiteiten' uit het Inspiratiespel kun je teamleden op een uitnodigende manier met elkaar in gesprek brengen over deze vraag.

De werkwijze is een variant op spelvorm 3 uit de Handleiding Inspiratiespel:

 1. 1. Leg alle kaarten 'activiteiten' open op tafel.
 2. 2. Ieder teamlid kiest een kaart met een activiteit die hij of zij belangrijk vindt voor het resultaat van het team als geheel. Ga voor jezelf na of je vindt dat aan deze activiteit te weinig, voldoende of te veel tijd wordt besteed door het team.
 3. 3. Geef om de beurt een toelichting op de gekozen kaart en probeer het samen eens te worden over de tijdsbesteding van jullie team met betrekking tot deze activiteit. Maak daarbij drie groepen activiteiten:
 4.  
  • Activiteiten waarvan jullie vinden dat jullie er te weinig tijd aan (kunnen) besteden.
  • Activiteiten waarvan jullie vinden dat jullie er voldoende tijd aan (kunnen) besteden.
  • Activiteiten waarvan jullie vinden dat jullie er te veel tijd aan (moeten) besteden.
 5. 4. Herhaal stap 2 en 3 totdat alle relevante activiteiten zijn geselecteerd. Verwijder de overige kaarten.
 6. 5. Bespreek de conclusies. Zijn jullie tevreden over de uitkomst of willen jullie verbeteringen aanbrengen? Maak in dat laatste geval een actieplan (als daar tijd voor is).

Teams ervaren deze spelvorm als laagdrempelig, verhelderend en soms ook confronterend. Deze aanpak is geschikt voor teams die goed functioneren en de 'puntjes op de i' willen zetten, maar ook als eerste stap voor teams die niet lekker lopen.

Peter Gerrickens (auteur) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.