Orde scheppen in een wirwar van gevoelens

Geplaatst door Peter Gerrickens op zaterdag 11 december 2021

De huidige periode, waarin we te maken hebben met het coronavirus, roept bij de meeste mensen veel gevoelens op. Niet alleen door alles wat er om ons heen gebeurt, maar vooral ook door de gevolgen die dit heeft voor onszelf en onze dierbaren. Misschien ben je een geliefd persoon kwijtgeraakt, verlies je je baan, of overleeft je eigen bedrijf het niet. Je leven kan daardoor gaan schudden op zijn grondvesten en je wordt op jezelf teruggeworpen. Je wordt wellicht geconfronteerd met gevoelens die je niet kent van jezelf, maar waar je ook niet omheen kunt.

Deze wirwar van gevoelens kan leiden tot onrust in je hoofd en je het gevoel geven dat je erdoor overspoeld raakt. Je kunt de behoefte hebben om wat orde in je gevoelens aan te brengen, zodat je wat meer overzicht en rust krijgt. Het Gevoelswereldspel kan daar een prima hulpmiddel bij zijn. Je kunt dit spel voor jezelf spelen (het liefst met een gesprekspartner), maar ook samen met anderen in je rol van bijvoorbeeld ouder, vriend(in), coach of leidinggevende. Je kunt dan als volgt te werk gaan:

1. Pak de kaarten ´prettige gevoelens´ nummers 1-24, ´onprettige gevoelens´ nummers 1-24 en de fotokaarten. Haal de kaarten eruit die de gevoelens weergeven die jij de laatste tijd regelmatig hebt. Leg de kaarten uit dezelfde groep bij elkaar.

2.  Bespreek het resultaat. Doe dit door per kaart een toelichting te geven. Daarnaast kunnen de volgende vragen zinvol zijn:

  • Waar komt het gevoel vandaan? Het kan bijvoorbeeld door je eigen gedrag veroorzaakt worden, door het gedrag van anderen of door de omstandigheden. Het kan een groot verschil maken als je je realiseert dat het bijvoorbeeld door de omstandigheden komt. Het is ook mogelijk dat een gevoel het gevolg is van een belemmerende gedachte.
  • Zijn er gevoelens die bij elkaar horen of met elkaar samenhangen? Leg deze kaarten bij elkaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het ene gevoel het andere oproept of dat sommige gevoelens elkaar versterken.
  • Zijn er gevoelens waar je teveel of juist te weinig aandacht aan besteedt? Zo ja, bij welke is dat het geval? Wat is het effect daarvan op jou?
  • Welke van deze gevoelens laat je zien aan je omgeving? Welke niet? Wat is het effect daarvan op jou?
  • Op welke van deze gevoelens kun je zelf vrij gemakkelijk invloed uitoefenen en bij welke is dat lastiger?

3. Enkele vragen ter afronding zijn:

  • Wat is je conclusie?
  • Ben je nieuwe inzichten tegen gekomen? Zo ja, welke?
  • Ga je iets veranderen in de manier waarop je met je gevoelens om gaat? Zo ja, wat dan?

Je kunt deze werkwijze gebruiken in elke situatie waarin je meer inzicht wilt krijgen in de gevoelens die er bij iemand spelen. Deze aanpak levert vaak veel op, vooral bij mensen die het lastig vinden om over gevoelens te praten, die weinig woorden hebben om gevoelens te benoemen of die uit zichzelf niet zo´n prater zijn. Voor iedereen geldt dat door het op tafel leggen van de kaarten, je even letterlijk afstand neemt van je gevoelens en dat je daardoor een beter overzicht krijgt.

Daarnaast kun je je door deze manier van werken ook meer bewust worden van gevoelens die wat meer op de achtergrond spelen. Door deze meer op de voorgrond te plaatsen, krijg je een evenwichtiger beeld van je gevoelens. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat bepaalde negatieve gevoelens andere positieve gevoelens, die er ook zijn, ´overschreeuwen´. Door meer aandacht te geven aan deze positieve gevoelens, kan je beleving als geheel veranderen.