Leerkrachten gemotiveerd houden

Geplaatst door Peter Gerrickens op dinsdag 07 januari 2014

Tijdens een intakegesprek voor een teamtraining met de nieuwe directrice van een basisschool vertelde zij dat er nogal wat onvrede was in het team. De leerkrachten hadden met name slechte herinneringen aan de vorige interimdirecteur, die noodgedwongen veel te lang was blijven zitten en veel dingen op zijn beloop had gelaten. Zij wilde graag door middel van een training een nieuwe start maken.

Een van de kernvragen voor de training werd: Wat heb jij als leerkracht nodig om gemotiveerd te kunnen werken? Met deze vraag zijn we de training begonnen. Daarbij hebben we gewerkt met de kaarten ´voorwaarden´ uit het Inspiratiespel. Iedereen kreeg de ruimte om in kleine groepjes het eigen ´motivatieprofiel´ toe te lichten en ook aan te geven wat er in de huidige situatie ontbrak. Het werden intensieve en soms emotionele gesprekken.

In de evaluatie gaven de leerkrachten aan dat ze het als heel prettig hadden ervaren dat zij zelf centraal hadden gestaan. En dat er enkele duidelijke aandachtspunten uit de gesprekken kwamen: werken aan open communicatie en feedback, regels en afspraken duidelijker maken en de balans tussen werk en privé verbeteren. De volgende, uitdagende stap was nu om gezamenlijk – leerkrachten en directie - met de resultaten aan de slag te gaan.

Mijn ervaring is dat de vraag ´Wat heb jij nodig om gemotiveerd te werken?´ een belangrijke is, maar ook een gevaarlijke! Tegelijkertijd is het ook een vraag die veel te weinig wordt gesteld in teams. Als je als leidinggevende of als collega deze vraag stelt, dan ben je er ook verantwoordelijk voor om iets met de antwoorden te doen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat het effect van de vraag averechts is. Een ander gevolg van het stellen van deze vraag is dat je als leidinggevende (of als collega) de intentie hebt je dienend op te stellen ten opzichte van diegene aan wie je de vraag stelt. Je geeft aan je te willen inspannen om hetgeen medewerkers nodig hebben, te bereiken. Voor medewerkers is het vaak een verademing een leidinggevende te hebben die zich dienstbaar opstelt, in plaats van eentje die hen voor de voeten te loopt.