Bezieling en leiderschap

Geplaatst door Peter Gerrickens op maandag 05 december 2016

De afgelopen tijd heb ik een aantal boeiende gesprekken gevoerd met mensen naar aanleiding van hun Bezielingsprofiel – ons nieuwe product. Het Bezielingsprofiel geeft aan op welk terrein je bezieling ligt. Het uitgangspunt daarbij is dat bezieling voortkomt uit de ziel, de essentie van wie je bent. Je bezieling geeft aan waarin jij uitblinkt. Je ziet, voelt en weet op dit gebied vaak meer dan je omgeving. Je ervaart daar ook een sterke innerlijke motivatie.

Wat is nu het verband tussen bezieling en leiderschap? Op het terrein waarop je uitblinkt, kun jij een voorbeeld zijn voor je omgeving. Als je ruimte geeft aan je bezieling, merk je vaak dat anderen automatisch naar je toe komen als ze vragen hebben op dat gebied. Dat is voor mij de essentie van leiderschap. Op het terrein van je bezieling kun je dus een leider zijn.

Leiderschap begint met je bezieling serieus te nemen en daar echt voor te gaan staan. Ruimte geven aan je bezieling is echter niet altijd eenvoudig. In de gesprekken die ik voerde ging het vaak om vragen als: Hoe geef je in de praktijk vorm aan je bezieling? Wanneer houd jij je bezieling tegen? Op welke manier doe je dat?

Een eerste voorbeeld gaat over een trainster die vanuit haar bezieling oog heeft voor gezag en op een natuurlijke manier leiding kan nemen. In ons gesprek vertelde ze dat ze dat vaak niet deed, omdat ze bang was om autoritair over te komen. Ze vond gelijkwaardigheid in het contact met anderen belangrijk en had er een hekel aan zich boven anderen te verheffen. Toch lag daarin haar kracht. Voor haar ging het er om de leiding te nemen als ze daar de behoefte toe voelde en zichzelf op dat moment niet af te remmen. Ons gesprek gaf haar meer vertrouwen in haar natuurlijke gezag.

Een ander voorbeeld betreft een trainer van wie de bezieling lag op het terrein van groepsprocessen. Hij had bijvoorbeeld snel in de gaten wat zich afspeelde in een team en was in staat dat in goede banen te leiden. Met deze intuïtieve wijsheid had hij echter veel moeite, omdat hij alles wat hij deed in groepen wilde kunnen verklaren. Dat lukte hierbij echter niet. Hij besloot daarom een driejarige opleiding in groepsprocessen te gaan volgen, vanuit het idee dat hij dan zou leren hoe het werkte. Na afloop hiervan kwam hij tot de conclusie dat hij zijn ingevingen tijdens het werken met groepen nog steeds niet kon verklaren…. Nadat we zijn Bezielingsprofiel hadden besproken, werd hem duidelijk dat zijn intuïtieve wijsheid in groepen meestal niet uit te leggen is. Deelnemers vragen daar meestal ook niet om, omdat ze voelen dat hetgeen hij zegt, juist is. Ons gesprek gaf hem meer vertrouwen in zijn talent op dit gebied.