Entwicklungsspiel

Vaardighedenspel, Duits

Vaardighedenspel, Duits

Met dit spel kun je nagaan of je over de juiste vaardigheden beschikt om de omgang met anderen zo prettig en effectief mogelijk te maken. Het Vaardighedenspel kan in vrijwel alle werk- en privé-situaties worden gebruikt om op een speelse manier de wijze van functioneren en communiceren te bespreken en te verbeteren.

prijs € 36,50

Bij dit product horen: