Eigen Wijsheden Spel

eigen_wijsheden_spel_2022_752082028

Inspirerende citaten en pakkende vragen

De bedoeling van dit spel is om je op speelse wijze met anderen in gesprek te brengen over de manier waarop je tegen onderwerpen als 'communicatie', 'verandering' en 'leiderschap' aankijkt. 

Daarnaast nodigt het spel je uit om door middel van prikkelende vragen deze onderwerpen te koppelen aan je persoonlijke ervaringen.

prijs € 29,95